در حالی که در زمان کنونی حقوق بشر در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای مشروعیت بخش می باشد برخی کشورها مانند آمریکا از آن به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده می کنند.

به گزارش سیرنیوز، به دلیل جایگاه مهم حقوق بشر در دنیای کنونی و اهمیت آن در مشروعیت سازی سیاست های کشورها، امریکا و برخی کشورهای دیگر در پی بهره برداری سیاسی از آن به عنوان یک ابزار سیاسی برآمده اند به نحوی که با اعمال رفتارهای دوگانه، حقوق بشر را به عنوان یکی ابزارهای سیاست خارجی خود در انتقاد و اعمال فشار بر کشورهای مخالف مورد استفاده قرار می دهند.

در این راستا در حالی که برخی کشورها با اتهاماتی مانند عدم رعایت موازین حقوق بشری مورد نظر غرب مورد شدیدترین انتقادها و فشارها از سوی دولت امریکا قرار گرفته اند، شاهد این موضوع هستیم که این کشور به وضعیت نامناسب حقوق بشری برخی کشورهای دیگر مانند عربستان که متحد سیاسی آن در منطقه به شمار می آیند، توجهی ندارد.

به بیانی دیگر در حالی که برخی کشورها مانند ایران به بهانه نقض موازین غربی حقوق بشر مورد شدیدترین انتقادات و حتی تحریم ها قرار گرفته اند، دولت امریکا با در پیش گرفتن رفتاری دوگانه در مورد این موضوع، توجهی به وضعیت نامناسب حقوق بشر در برخی کشورهای دیگر مانند عربستان و یا دیگر متحدان سیاسی خود ندارد.  

بر این اساس می توان ادعا نمود که معیار و ملاک اصلی در تدوین سیاست ها و رفتارهای امریکا در قبال حقوق بشر به رعایت و یا عدم رعایت موازین حقوق بشری ارتباطی ندارد بلکه به میزان نزدیکی سیاسی و یا همراهی و عدم همراهی با سیاست های امریکا بر می گردد.

بدین نحو که در شرایطی که فجیع ترین جنایت ها توسط شورشیان سوریه همانند قطعه قطعه کردن بدن انسانها و نقض حیات انسانها صورت گرفته است و یا شاهد نقض کامل حقوق اولیه زنان در کشوری مانند عربستان می باشیم، دولت امریکا با بی توجهی و به دلایل همراهی سیاسی آنها با منافع خود هیچ گونه واکنش جدی به این مسائل نشان نمی دهد و در مقابل آن بارها از موضوع حقوق بشر در محکومیت مخالفان خود به ویژه ایران استفاده کرده است.

علاوه بر این، در بحث و بررسی موضوع حقوق بشر و به خصوص در مورد اختلاف نظرات بین کشورهای غربی به ویژه امریکا با کشورهایی مانند ایران باید به این موضوع اشاره داشت که مبانی حقوق بشری مورد نظر غرب با مبانی حقوق بشر در اسلام متفاوت است و کشوری مانند ایران نیز که قوانین خود را بر پایه اسلام تدوین کرده است اصولا مبانی اسلامی حقوق بشر را مدنظر قرار می دهد.  

لذا در این رابطه باید به تفاوت حقوق بشر در غرب و اسلام توجه داشت. در حالی که مبانی حقوق بشر غربی، که هم اکنون مبانی سیاست های انتقادی امریکا نیز به شمار می رود، بر تامین نیازهای مادی و امور نفسانی انسان با رویکردی اومانیستی مبتنی است، مبانی حقوق بشر در اسلام علاوه بر تامین حقوق اولیه انسانی مانند حق حیات، به تعالیم الهی و فطرت انسانی نیز توجه دارد و به همین دلیل است که برخی انحرافات از فطرت انسانی مانند همجنسگرایی را نپذیرفته است.

در این راستا و با توجه به مبانی متفاوت حقوق بشر در اسلام و غرب، می توان یکی از دلایل اختلاف نظر ایران با کشورهای غربی را همین مبانی متفاوت دیدگاه های آنها در مورد حقوق بشر فرض نمود؛ هر چند بخش بیشتر انتقادات و اتهامات غرب و به خصوص امریکا علیه کشورهایی مانند ایران به استفاده این کشورها از حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی برمی گردد.