عضو شورایعالی بورس با بیان اینکه حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، ابتدا با خوداظهاری است، گفت: حذف یارانه افراد، با تجسس در دارایی‌های سهامداران، اقدام صحیحی نیست و شناسایی افراد پردرآمد باید با خوداظهاری بوده و بر مبنای درآمد انجام شود.

مقاومت نیوز به گزارش رجامحمدرضا پورابراهیمی  در پاسخ به این سوال که آیا یارانه سهامداران بورسی حذف خواهد شد، اظهار داشت: شناسایی افراد از طریق دارایی‌های بورسی‌شان کار صحیحی نیست.
وی با بیان اینکه بورس اجازه‌ای به مسئولان برای تجسس در دارائی‌های آنان را نخواهد داد، گفت: حذف یارانه‌ها باید در مرحله اول با خوداظهاری باشد. شناسایی دهک‌های پردرآمد نیازمند، بانک اطلاعاتی دقیق از میزان درآمد افراد است.
پورابراهیمی ادامه داد: دولت برای حذف یارانه دهک‌ها نمی‌تواند از طریق دارایی‌های سهامداران تصمیم بگیرد، چراکه بسیاری از شرکت‌های دولتی از طریق منابع محدود سهامداران تأمین مالی شده و پروژه‌ها عملیاتی می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا، حذف یارانه سهامداران موجب خروج آنان از بورس نخواهد شد، گفت: بسیاری از سهامداران با ورود به بورس، متضرر هم شده‌اند و در این باره تصمیم‌گیری درباره درآمد آنان از طریق بورس کار درستی نیست.
* تغییرات در سطح شورایعالی بورس/عبدو تبریزی گزینه وزیر اقتصاد در شورا
پورابراهیمی همچنین با اعلام اینکه به زودی در شورایعالی بورس تغییراتی انجام خواهد شد، گفت: حسین عبدو تبریزی به عنوان گزینه وزیر اقتصاد در شورایعالی بورس، مطرح شده است.
عضو حقیقی شورایعالی بورس ادامه داد: طبق تصمیم وزیر اقتصاد و کانون‌ها تغییراتی در شورایعالی بورس انجام خواهد شد؛ این اقدام برای حرکت سریع در اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صحیح در سطح بورس و پویایی بیش‌تر در سطح مدیران، انجام خواهد شد.