مقتدايي گفت: در حال حاضر تب انتظارات تورمي در کشور کاهش يافته و به طور حتم ما در ماه‌هاي آينده شاهد روند نزولي نرخ تورم در کشور خواهيم بود.

مقاومت نیوز به گزارش باشگاه خبرنگاران،
؛ عليرضا مقتدايي مدير کل دفتر آمار بانک مرکزي امروز در حاشيه برنامه روز ملي آمار در جمع خبرنگاران گفت: با وجود بالا بودن نرخ تورم در ماه‌هاي اخير انتظارات تورمي به علت ايجاد ثبات سياسي کاهش يافته است.

وي ادامه داد: موضوع تورم دو مورد يکي انتظارات تورمي و ديگري تورم اصلي ارتباط دارد.

مدير کل دفتر آمار بانک مرکزي تصريح کرد: بايد الزامات مورد نظر مانند ارزان شدن يا گران شدن کالا در مورد نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد.

وي در رابطه با بحث اختلاف بين آمار نرخ تورم بانک مرکزي با مرکز آمار ايران تصريح کرد: مطرح شدن چنين موضوعاتي به هيچ عنوان به صلاح کشور نيست بانک مرکزي بيشترين مصرف کننده آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار است هم چنين مرکز آمار هم از آمارهاي بانک مرکزي استفاده مي‌کند.