براساس ارائه اصلاحيه بودجه سال 92 از سوي دولت به مجلس و تصويب آن توسط کميسيون برنامه و بودجه مشکلي در رابطه با کسر بودجه سال 92 نداريم.

محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و توسعه راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به سوال گفت: پيش بيني هاي لازم براساس واقع بيني بودجه سال 92 اعمال شده است.

مقاومت نیوز به گزارش باشگاه خبرنگاران،
وي تصريح کرد: در اين رابطه تهيه و تصويب اصلاحيه بودجه سال 92 و ابلاغ آن به مجلس مهمترين راهکار براي واقعي کردن بودجه سال 92 بوده که اين اصلاحيه در کميسيون برنامه ريزي و بودجه مجلس بررسي به تصويب رسيده است.  

نوبخت افزود: براين اساس به علت واقع بيني انجام شده در رابطه با بودجه امسال با کسري بودجه مواجه نيستيم.

وي در رابطه باتعيين قيمت نفت در بودجه گفت: قيمت نفت براساس ميزان پيش بيني شده در قانون تعيين مي‌شود که در بودجه سال 92 رقم درآمدهاي نفتي و مالياتي کمتر از ميزان تعيين شده در بودجه است.

وي در رابطه با بررسي نحوه حذف يارانه سه دهک پردرآمد عنوان کرد: اطلاعات موجود در اين رابطه ناکافي است و ما پيگير تکميل اطلاعات براي مشخص شدن سه دهک پردرآمد کشور به منظور حذف يارانه آن‌ها هستيم.