معاون حقوقي معاونت توسعه رئيس‌جمهور گفت: طرح احياي سازمان مديريت به احتمال فراوان تا پايان هفته مورد تصويب نهايي نمايندگان قرار خواهد گرفت.

مقاومت نیوز به گزارش باشگاه خبرنگاران،
عبدالله تاجي درباره بررسي طرح احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اظهار داشت: طرح احياي اين سازمان در زمان‌هاي پاياني دولت دهم از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد.

وي افزود: پس از روي کارآمدن دولت يازدهم اجراي اين طرح از سوي دولت تدبير و اميد مورد تاکيد قرار گرفت و در راستاي آن نيز نمايندگان مجلس نسبت به پيگيري و بررسي اين طرح مصمم‌تر شدند.

معاون حقوقي توسعه انساني رئيس‌جمهور تصريح کرد: طرح احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در کميسيون‌هاي تخصصي از جمله کميسيون اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه مراحل نهايي خود را سپري مي‌کند و تنها يک بند از اين طرح باقي‌مانده است که احتمالا تا پايان هفته جاري با برگزاري جلسات اين کميسيون‌ها به اتمام خواهد رسيد.

تاجي تصريح کرد: دولت يازدهم تمام تلاش خود را به منظور تصويب هرچه زودتر اين طرح خواهد کرد و به همين منظور نيز محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور و عسگري آزاد معاون توسعه انساني رئيس‌جمهور در تمام جلسات تخصصي و فرعي بررسي اين طرح به منظور تشريح اهداف، بندها و تبصره‌هاي آن حضور مي‌يابند.