محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توهین "وندی شرمن" معاون وزیرخارجه آمریکا به ملت ایران که گفته بود فریب و نیرنگ در ژن ایرانی‌ها وجود دارد، گفت: معتقدم باید دولت آمریکا، دولتمران خود را کنترل کنند تا چنین مواضع تند و توهین آمیزی را بیان نکنند. جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را نشان داده از این رو اگر آنان همچنان سیاست خشنونت و دو رویی خود را ادامه دهند، ایران سیاستش را که مبتنی بر نرمش قهرمانه است تغییر خواهد داد.

مقاومت نیوز به گزارش رویداد
وی تاکیدکرد: دولتمردان آمریکایی باید بدانند دیوار بی‌اعتمادی که بین این کشور با ملت ایران ایجاد شده به این سادگی‌ها از بین نمی‌رود از این باید مسئولان بلندپایه آمریکا مواظب و مراقب موضع‌گیری‌ها و اقدامات خود باشند، آنها با این اقدامات و موضع‌گیری‌های تند و توهین آمیز خود علیه مردم ایران، دیوار بی‌اعتماد را بیشتر و بیشتر خواهند کرد.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: دولت آمریکا و معاون وزیر خارجه این کشور باید بدانند که با چه ملتی طرف هستند، ملت ایران صداقت و حسن نیت خود را همواره نشان داده و اثبات کرده که هیچ‌گاه به دنبال درگیری نبوده و نخواهد بود اما اگر رویه گذشته خود را ادامه دهند پاسخ محکمی را از سوی ایران دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه شرمن به چه حقی به ایران و ایرانیان توهین کرده است؟

آصفری با بیان اینکه وزارت خارجه کشورمان نباید در قبال این موضع گیری معاون جان کری سکوت کند، تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی باید نسبت به این موضع گیری ورود و پیگیری کنند چرا این مقام مسئول در وزات خارجه آمریکا چنین موضعی را بیان کرده است. وزارت خارجه نباید در این باره سکوت کند.