جشنواره مردمي "عمار" با توجه به فضاي مردمي و برخورداري از آثار با كيفيت براي جهاني شدن مسير همواري دارد.

مقاومت نیوزبه گزارش  باشگاه خبرنگاران

فرهاد عظيما، كارگردان انيميشن "نبرد خليج فارس"  در خصوص جشنواره عمار و مردمي بودن آن گفت: فضاي جشنواره به شكلي است كه مردمي بودن آن را نشان مي دهد با وجود مشكلات، محسنات زيادي دارد.

وي ادامه داد: در يك نگاه كلي مي توان اذعان داشت كه جشنواره عمار پيشرفت بسياري داشته است و به لحاظ مردمي بودن مسير را براي جهاني شدن هموار مي كند.

عظيما در خصوص كيفيت آثار ارسالي به جشنواره عنوان كرد: در چند سال گذشته به دليل كم توجهي مديران و عدم خودباوري از سوي مديران، مستندات و انيمشن ها با مشكل خلع موضوعي روبه رو بودند اما اكنون شاهد آثاري هستيم كه تصور ساخت آن ها در ايران غيرممكن بود.

وي تاكيد كرد: جشنواره عمار با توجه به ماهيت درست در برگزاري و نبود باند بازي ها مي تواند با برداشتن گام هاي محكم براي منفعت فرهنگي پرفايده باشد.

عظيما در خصوص نبرد خليج فارس اظهار داشت: اين انيميشن توانسته هفت جايزه استاني را دريافت كند و در صورت برگزيده شدن در جشنواره عمار، هشتمين جايزه خود را دريافت خواهد كرد.

وي در پايان به امكانات محدود در توليدات مستند و انيميشن خاطرنشان كرد: انيميشن نبرد خليج فارس سه سال پيش با امكانات محدود ساخته شد انيميشني نيز با موضوع شهداي هسته اي، نبرد ايران در مقابل اسرائيل و جنگ آخر زمان و آزادي قدس در حال توليد است كه نسبت به كار قبلي كيفيت بالاتري خواهد داشت