معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با حفظ سمت و با حکم سرپرست این دانشگاه، جانشین رئیس شورای عالی ارتباطات و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد شد.

حجت‌الاسلام سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با حفظ سمت و با حکم حمید میرزاده سرپرست این دانشگاه، جانشین رئیس شورای عالی ارتباطات و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد شد.
مقاومت نیوز به گزارش رجامیرزاده در بخشی از حکم انتصاب طه هاشمی آورده است:
با توجه به سوابق رسانه‌ای جنابعالی شما را به سمت جانشین رئیس شورای عالی ارتباطات و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌کنم.
پیش از این میرزاده با صدور حکمی طه هاشمی را به سمت معاون فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب کرده بود.