مدیرعامل خانه‌ی مطبوعات ایران گفت: موضوع تعطیلی سرای روزنامه‌نگاران ایران در نخستین نشست شورای هماهنگی انجمن‌های مطبوعات مطرح شد.

محمدکریم کاظم‌پور، با بیان این‌که نخستین نشست شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی مطبوعات که روز گذشته در دفتر معاونت مطبوعاتی و به دعوت مدیرکل مطبوعات داخلی با حضور تشکل‌های مطبوعاتی برگزار شد بسیار خوب بود، اظهار داشت: پیش از این، سابقه‌ی برگزاری چنین جلساتی وجود نداشت و ما هر وقت برای پیگیری مطالبات خود به وزارت ارشاد مراجعه می‌کردیم، پاسخ روشنی نمی‌گرفتیم.

مقاومت نیوز به گزارش بسیج
او ادامه داد: خانه‌ی مطبوعات ایران به‌عنوان تشکلی که 30 استان را نمایندگی می‌کند، با به‌وجود آمدن نهاد موازی سرای روزنامه‌نگاران ایران که یک نهاد انتصابی است، دچار آسیب شد.

کاظم‌پور با اشاره به این‌که محور مطالبات خانه‌ی مطبوعات در نشست روز گذشته، موضوع وجود سرای روزنامه‌نگاران بود، گفت: سرای روزنامه‌نگاران ایران بسیاری از فعالیت‌های خانه‌ی مطبوعات را در اختیار خود گرفته است، بنابراین گلایه‌های ما از این سرا در جلسه‌ی روز گذشته مطرح شد که آقای حسین انتظامی - معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد - در پاسخ به این گلایه‌ها اشاره کرد که نهادهایی که در گذشته توسط معاونت مطبوعاتی تأسیس شده‌اند و با نهادهای صنفی مطبوعات موازی‌کاری می‌کنند، تعطیل خواهند شد و امور مرتبط با صنف رسانه به خود اهالی رسانه منتقل می‌شود.