ناشرانی از کشورهای پاکستان،‌ تاجیکستان،‌ انگلیس و آلمان خواستار ترجمه برخی از کتاب‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شده در غرفه ایران شده‌اند،‌ که اقدامات اولیه برای تنظیم قرارداد با آن‌ها انجام شده است.

یکی از ویژگی‌های حضور ایران در شصت و پنجمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت که در صورت نتیجه دادن و خروجی مناسب می‌تواند به عنوان قطه قوت این حضور منصوب شود،‌ عرضه کتاب‌های شاخص حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس است،‌  که در قفسه ویژه‌ای تعبیه شده است.

مقاومت نیوز به گزارش مشرق، بنا به گفته محمد عظیمی مدیر موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در مجموع قریب به 200 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در این نمایشگاه عرضه شده است،‌ از این تعداد 80 عنوان کتاب توسط مجمع ناشران دفاع مقدس انتخاب شده است،‌  20 عنوان کتاب از اکبر صحرایی تنها نویسنده ای که با حمایت کاما موسسه در فرانکفورت حضور یافته و مابقی توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی انتخاب شده‌اند.

در میان این آثار عناوینی چون «بابانظر»،‌ «دا»،‌ «کالک‌های خاکی»،‌ «برای تاریخ می‌گویم»،‌ «‌پایی که جا ماند»،‌ «کوچه نقاش‌ها»،‌ «دایرة‌المعارف دفاع مقدس»،‌ «هنر مقاومت»،‌ «حماسه الوند»،‌ «حکایت زمستان»،‌ «خاک‌های نرم کوشک»،‌ «اطلس جنگ ایران و عراق‌»، «وصیت‌نامه شهدا»،‌ «سرباز سال‌های ابری‌»، « مهتاب خین»،‌ «مرگ از من فرار می‌کند:‌ کتاب مصطفی چمران»،‌ «جبهه فکه»،‌ «ضد»،‌ «شاه بی شین» و ... به چشم می‌خورد.

اما اکنون پس از سه روز از برپایی نمایشگاه کتاب تهران استقبال‌های قابل توجهی از این آثار از سوی ناشران انجام شده است،‌  در این راستا ناشرانی از پاکستان،‌ تاجیکستان،‌ انگلیس و آلمان خواستار ترجمه برخی کتاب های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شده در غرفه ایران شده‌اند.

طی این روزهای اخیر ناشران بسیاری از این قفسه بازدید کرده و کاتالوگ‌هایی که به معرفی این آثار پرداخته‌اند،‌ را مطالعه کرده‌اند،‌ برخی از این ناشران از ابراز تمایل خود برای انتشار برخی آثار که بیشتر در حوزه خاطره و تاریخ شفاهی جنگ هستند،‌ سخن گفته‌اند. برای نمونه ناشرانی از پاکستان،‌ تاجیکستان،‌ انگلیس و آلمان کتاب‌هایی را برای ترجمه کاندید کرده‌اند،‌ که هنوز تفاهم برای ترجمه این آثار نهایی نشده است.

شصت و پنجمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت امروز و فردا ویژه بازدید عموم در شهر فرانکفورت آلمان برپا خواهد بود.