سعید بیابانکی با اشاره به غایب بودن بسیاری از چهره‌های مطرح ادبیات در کتاب‌های درسی، به نبودن آثار برخی نویسندگان انقلاب در این کتاب‌‌ها انتقاد کرد.
مقاومت نیوز به گزارش مشرق، ، این شاعر و طنزپرداز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: من احساس می‌کنم در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دست کم‌گرفته می‌شوند و گویا آموزش و پرورش به هوش و ذکاوت آن‌‌ها اعتماد ندارد. سطح مطالب در این کتاب‌‌ها خیلی معمولی است و دانش‌آموزان را درگیر نمی‌کند و کم‌تر آن‌‌ها را به کشف می‌رساند. بیابانکی با اشاره به حضور نداشتن آثار بسیاری از شاعران همسو با انقلاب در کتاب‌های درسی گفت: از میان شاعران انقلاب هم کسانی هستند که آثارشان در کتاب‌های درسی نیست؛ کسانی چون خسرو احتشامی‌، محمدعلی بهمنی‌، محمد قهرمان‌ و... چهره‌هایی هستند که باید آثاری در کتاب‌های درسی داشته باشند. من فکر می‌کنم یک مقدار بی‌ذوقی و بی‌سلیقگی در کتاب‌های درسی اعمال می‌شود. ما نمی‌توانیم به سلیقه گروهی اعتماد کنیم و این‌‌ها همیشه باشند. باید در زمینه کتاب‌های درسی نظرسنجی شود و از نویسندگان مطرح بخواهند که پیشنهاد بدهند چه آثاری در کتاب‌های درسی حضور داشته باشد.