طبق جديدترين آماري كه معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر كرده است بيش از نيمي از نشريات داراي مجوز كشور منتشر نمي‌شوند.

مقاومت نیوز به گزارش رجا روز گذشته آماري توسط معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد منتشر شد كه نشان مي‌داد تعداد نشريات در حال انتشار كمتر از نيمي از نشريات داراي مجوز است. طبق اين گزارش از مجموع 5679 نشریه دارای مجوز در سراسر کشور، تعداد 2635 نشریه هم اکنون در حال انتشار است. اين آمار نشان مي‌دهد كه بيش از سه هزار مجوز نشريه در كشور وجود دارد كه دلايل مختلف منتشر نمي‌شوند.

بنابر آمار معاونت مطبوعاتي فقط در تهران 1619 مجوز نشريه بدون استفاده مانده است و در دستان صاحب امتياز خاك مي‌خورد. چنين وضعيتي در استان‌هاي مختلف وجود دارد و با كمي بالا و پايين تكرار شده است.(تفكيك استاني اين آمار را مي‌توانيد در انتهاي همين مطلب ببينيد)

وجود چنين وضعيتي براي حوزه نشر مطبوعاتي كشور خطرناك است. خيلي از اين مجوزهاي بالااستفاده مي‌توانند تبديل به نشريات اجاره‌اي شوند كه در موقعيت‌هاي خاص همچون انتخابات براي مدت كوتاهي فعال شوند. رسيدگي به وضعيت اين مجوزها و تعيين تكليف آنها مي‌تواند به روشن‌تر شدن فضاي مطبوعات كمك كند.

آمار مجوزهاي نشريات به تفكيك استان‌ها و تا مهرماه سال جاري از قرار زير است:

1. خراسان رضوی: دارای 232 نشریه دارای مجوز و 85 نشریه در حال انتشار
2. اصفهان: دارای 223 نشریه دارای مجوز و 116 نشریه در حال انتشار
3. قم: دارای 198 نشریه دارای مجوز و 62 نشریه در حال انتشار
4. گیلان: دارای 168 نشریه دارای مجوز و 99 نشریه در حال انتشار
5. کرمان: دارای 166 نشریه دارای مجوز و 102 نشریه در حال انتشار
6. آذربایجان شرقی: دارای 147 نشریه دارای مجوز و 79 نشریه در حال انتشار
7. مازندران: دارای 127 نشریه دارای مجوز و 57 نشریه در حال انتشار
8. فارس: دارای 123 نشریه دارای مجوز و 46 نشریه در حال انتشار
9. یزد: دارای 107 نشریه دارای مجوز و 72 نشریه در حال انتشار
10. خوزستان: دارای 102 نشریه دارای مجوز و 41 نشریه در حال انتشار
11. آذربایجان غربی: دارای 87 نشریه دارای مجوز و 56 نشریه در حال انتشار
12. مرکزی: دارای 83 نشریه دارای مجوز و 47 نشریه در حال انتشار
13. لرستان: دارای 72 نشریه دارای مجوز و 31 نشریه در حال انتشار
14. سیستان و بلوچستان: دارای 71 نشریه دارای مجوز و 22 نشریه در حال انتشار
15. همدان: دارای 68 نشریه دارای مجوز و 29 نشریه در حال انتشار
16. اردبیل: دارای 62 نشریه دارای مجوز و 15 نشریه در حال انتشار
17. البرز: دارای 61 نشریه دارای مجوز و 27 نشریه در حال انتشار
18. سمنان: دارای 61 نشریه دارای مجوز و 26 نشریه در حال انتشار
19. زنجان: دارای 56 نشریه دارای مجوز و 28 نشریه در حال انتشار
20. بوشهر: دارای 55 نشریه دارای مجوز و 31 نشریه در حال انتشار
21. قزوین: دارای 55 نشریه دارای مجوز و 25 نشریه در حال انتشار
22. کهکیلویه و بویر احمد: دارای 50 نشریه دارای مجوز و 28 نشریه در حال انتشار
23. چهار محال و بختیاری: دارای 48 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار
24. خراسان جنوبی: دارای 47 نشریه دارای مجوز و 25 نشریه در حال انتشار
25. کرمانشاه: دارای 45 نشریه دارای مجوز و 21 نشریه در حال انتشار
26. گلستان: دارای 44 نشریه دارای مجوز و 32 نشریه در حال انتشار
27. ایلام: دارای 40 نشریه دارای مجوز و 23 نشریه در حال انتشار
28. کردستان: دارای 35 نشریه دارای مجوز و 15 نشریه در حال انتشار
29. هرمزگان: دارای 35 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار
30. خراسان شمالی: دارای 25 نشریه دارای مجوز و 8 نشریه در حال انتشار