مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: شانزدهمين دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي سیزده آبان به صورت همزمان برگزار مي شود.
مقاومت نیوز به گزارش بسیج
محمدابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی بسیج گفت: شانزدهمين دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزی سیزده آبان به صورت همزمان در تمام واحدهاي آموزشي و پرورشي دوره هاي تحصيلي ابتدايي ،متوسطه اول و دوم سراسر كشور و مدارس ايراني خارج از كشور برگزار مي شود.

وی ادامه داد: مشاركت موثر دانش آموزان در تصميم سازي و اجراي مطلوب برنامه ها، بهره مندي از توانمندي ها و تقويت مسووليت پذيري آنان از مهمترین اهداف شوراهای دانش آموزی است.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش افزود: برگزاری انتخابات شوراها همزمان با روز دانش آموز موجب حضور پررنگ تر دانش آموزان در این انتخابات است.

محمدی اظهار داشت: 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز در این دوره از انتخابات شرکت می کنند و به غیر از دانش آموزان پایه اول و دوم کلیه دانش آموزان امکان عضویت در شوراهای دانش آموزی را دارند.

وی ادامه داد: بخشنامه مربوط به انتخابات شورای دانش آموزی به مدارس سراسر کشور ارسال شده و 130 هزار مدرسه در این امر شرکت خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: بیش از 800 هزار نفر عضو شورای دانش آموزی خواهند شد و ازین بین 150 نفر به مجلس دانش آموزی راه می یابند.

وی خاطر نشان کرد: هم چنين تركيب اعضاي شوراي دانش آموزي در مدارس متوسطه (دوره اول و دوم) برحسب تعداد كل دانش آموزان آن واحد آموزشي تا ۲۵۰دانش آموز، ۵ عضو اصلي و ۲ نفر عضوعلي البدل، از ۲۵۰ تا ۳۵۰ دانش آموز، ۷ عضواصلي و ۲ نفر عضو علي البدل و از ۳۵۰ تا ۵۵۰ دانش آموز، ۹ عضو اصلي و ۲ عضو علي البدل، از ۵۵۰ نفر دانش آموز به بالا ۱۱ عضو اصلي و ۲ عضو علي البدل انتخاب مي شوند.