معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز - چهارشنبه- در پيامي به بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان تاكيد كرده است اين گونه نمايشي بايد احساسات، نيازها و انديشه هاي كودكان را بارتاب دهد.

، متن پيام علي مرادخاني معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به بيستمين جشنواره بين المللي تئاتركودك و نوجوان همدان به اين شرح است:

نمايش از كهن ترين گونه هاي هنر در جهان است، هنري همه فهم كه مي تواند مفاهيم انساني را به بهترين و سريع ترين شكل ممكن در اذهان ماندگار كند. كودكان و نوجوانان بيش از ساير اقشار از نمايش تأتير مي پذيرند و با پندارهاي كودكانه خود درباره آن واقعيت انگاري مي كنند. پديدآورندگان تئاترهاي ويژه كودكان و نوجوانان با دقت و ظرافت وارد دنياي كودكانه مي شوند و مفاهيم اخلاقي مورد نظر خويش را بر لوح سپيد ذهن آنان حك مي كنند.

پژوهش هاي محققان حوزه نمايش و روانشناسي كودكان و نوجوانان بيانگر آن است كه حضور در صحنه هيچ هنري چون نمايش، اعتماد به نفس كودكان را تقويت نمي كند و تماشاي هيچ هنري چون نمايش در ذهن كودكان و نوجوانان ماندگار نمي شود.

تئاتركودك، هنري معجزه گون است كه تا اعماق ذهن كودكان نفوذ و آنان را با داستان همراه و همدل مي كند تا از احساسات، نيازها و انديشه هايشان آگاه شويم، به درك و ارزيابي آنها از محيط اطرافشان پي ببريم، براي رفع نيازها و بروز احساسات و عواطف شان برنامه ريزي كنيم و با اين آگاهي براي پرورش و رشد خلاقيت فكري در كودكان و نوجوانان مان برنامه ريزي كنيم.

با اين اعتقاد مصمم به حمايت از پديدآورندگان تئاتر كودك و نوجوان هستيم و اين حمايت را نوعي سرمايه گذاري فرهنگي درباره نسل آينده ساز كشور مي دانيم.

برگزاري اين جشنواره فرصت مغتنمي است براي تحقق بخشي از آرمان هايمان در حوزه تئاتر كودك و نوجوان تا مسير را بيش از پيش براي پيمودن ايستگاه هاي ترقي و تعالي تئاتر كودك و نوجوان فراهم سازيم.

از مردم همدان كه سالها است ميزبان شايسته اي براي اين رويداد مهم هنري بوده اند سپاسگزاري مي كنم و تلاش شبانه روزي عزيزان مسوول، برگزاركنندگان و شركت كنندگان را با كمال احترام ارج مي نهم.