از مجموع جوایز جشنواره سی و دو فیلم فجر نسبت به سال گذشته،یک جایزه کم شد.

مقاومت نیوز به گزارش رجا، در دوره سی و یک فیلم فجر در بخش سینمای ایران 17 سیمرغ بلورین و یک سیمرغ زرین اهدا شد که در این دوره نیز تعداد سیمرغ‌های این بخش تغییر نکردند.
در بخش‌ فیلم‌های اول در دوره سی و یک سه سیمرغ اهدا شد که در دوره فعلی علاوه بر آنها یک جایزه ویژه در نظر گرفته شده است که ممکن است سیمرغ باشد.
در بخش مستند نیز در دوره گذشته سه سیمرغ اهدا شد و در این دوره علاوه بر آن سه سیمرغ یک جایزه ویژه در نظر گرفته شده است.
جایزه فیلم برگزیده تماشاگران مانند دوره گذشته همان یک سیمرغ است. اما در بخش جام جهان‌نما در دوره گذشته هشت سیمرغ و یک جایزه ویژه اهدا شد که در این دوره هفت سیمرغ و یک جایزه ویژه اهدا می‌شود.
در بخش سینمای سعادت هم در دوره گذشته شش سیمرغ و دو جایزه ویژه اهدا شد که در این دوره تعداد آن به چهار سیمرغ و دو جایزه رسیده است.
بخش مواد تبلیغی نیز همان سه سیمرغ گذشته باقی مانده است.
در مجموع در دوره سی و یک فیلم فجر 41 سیمرغ بلورین‌، یک سیمرغ زرین و سه جایزه ویژه اهدا شد و در این دوره 38 سیمرغ بلورین، یک سیمرغ زرین و پنج جایزه ویژه در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته یک جایزه کمتر شده است.