دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با اعطاء اولین جایزه جهانی به برجسته ترین نظریه پردازان علوم انسانی آبان ماه امسال برگزار می شود.

مبحث "اندیشه سیاسی اسلام" به عنوان موضوع برجسته در انتخاب مقالات علمی- پژوهشی توسط کمیته داوران این همایش عنوان شده است.

مقاومت نیوز به گزارش  خبر آنلاینفرزاد جهان بین، مسئول کمیته دانشگاهی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی گفت: مقالات علمی- پژوهشی با جهت گیری علوم انسانی اسلامی مد نظر تیم داوری برای انتخاب مقالات برتر است، از لحاظ شاخص ها نیز یک مقاله علمی- پژوهشی باید دارای مولفه های نوآوری و مسئله محوری بوده و از پرداختن به موضوع محوری بری باشند.

وی با اشاره به همکاری حدود 50 مرکز دانشگاهی و حوزوی با مسئولین کنگره دوم علوم انسانی اسلامی عنوان کرد: امسال سطح همکاری مراکز دانشگاهی به مراتب بیش از کنگره اول بوده است تاجایی که در راستای پیشبرد اهداف ما، 15 مرکز دانشگاهی دولتی نسبت به سال قبل به مجموعه اضافه شده اند.

مسئول کمیته دانشگاهی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی افزود: با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کانون اندیشه جوان و اندیشکده برهان برگزاری 15 نشست تخصصی در دانشگاه های منتخب قبل از زمان برگزاری کنگره دوم برنامه ریزی شده است که براین اساس شنبه گذشته یک کرسی آزاد اندیشی با حضور 6 نفر از اساتید برجسته حوزه شهر سازی و معماری با عنوان"شهر اسلامی" در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

وی با اشاره به طرح ریزی سه نشست در محل دانشگاه تهران از برگزاری نشستی با عنوان"مکتب آزاد اندیشی" در تاریخ یکشنبه 28 مهر از ساعت 14 الی 18 درتالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: ارائه اولین جایزه جهانی به برجسته ترین نظریه پردازان علوم انسانی نیز از ویژگی های منحصر به فرد کنگره دوم به شمار می آید.