يكي از شبكه‌هاي تازه تاسيس سيما بدون توجه به موعد اذان، پخش برنامه‌هاي خود را ادامه مي‌دهد.

مقاومت نیوز به گزارش مشرق،، شبكه تلويزيوني نسيم كه پخش آزمايشي خود را مدتي است آغاز كرده، بدون توجه به هنگام اذان برنامه‌هاي خود را ادامه مي‌دهد.

اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه قطع برنامه‌ها در هنگام اذان و پخش اذان روالي عادي در ساير شبكه‌هاست و در برنامه‌هاي خاص نيز حداقل با زيرنويس موعد اذان اعلام مي‌شود اما شبكه نسيم حتي از زيرنويس هم دريغ مي‌كند. نكند از نظر برخي مديران رسانه ملي اذان و نماز با نشاط و سرگرمي تضاد دارد؟!