کاربردی ترین کتاب در حوزه جنگ نرم منتشر شد.

مقاومت نیوز به گزارش مشرق، «تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر» راهی بازار نشر شد. در این کتاب که در سه فصل «رسانه و خبر»، «ترفند ها و تکنیک ها» و «راهکار های مصونیت و مقابله» به رشته تحریر درآمده، برای اولین بار 88 تکنیک عملیات روانی به انضمام 15 راهکار مصونیت و مقابله با ترفند های مذکور ارائه شده است.

به گفته احمد قدیری، نویسنده، هرچند رونمایی رسمی از این کتاب قرار است در نمایشگاه مطبوعات سال جاری صورت گیرد، اما درحال حاضر تعداد محدودی از این تألیف روانه بازار نشر شده است.


قدیری در خصوص موضوع و محتوای کتاب گفت: «ترفندهای عملیات روانی، قالب های ارائه هدفمند اطلاعات است که با هدف گیری ضمیر ناخودآگاه، ذهن مخاطب را به مسیر دلخواه سردمداران یک رسانه سوق می‌دهد. از این رو می توان امید وار بود تا با معرفی این ترفند ها، ذهن مخاطب از اسارت ابزار های پنهان جریان سازی خبری رها شده و رسانه ها در اثر آن خلع سلاح شوند. البته محتوای این کتاب مانند هر چیز دیگری می تواند کاربردی دو گانه داشته باشد و در عین روشنگری مخاطب، شیوه های جدیدی را نیز برای اثرگذاری خبری در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد».

وی افزود: «در این کتاب سعی شده کاربردی ترین مسائل در کمترین حجم و بدون قلم فرسایی به مخاطب عرضه شود و مسیر اغلب تألیفات این حوزه که نگاشته خود را صرف مبانی، مقدمات، تاریخچه و غیره می کنند اما به خود ترفند ها و تکنیک های خبری نمی پردازند، تکرار نشود. تلاش نگارنده بر این بوده که با نگاهی بیطرفانه به جریان رسانه ای روز، تنها مسائل علمی این حوزه ارتباطات تبیین شود و از این روی این تألیف به حدود 140 سند تصویری از اخبار مکتوب رسانه های داخلی و خارجی مستند شده است»