افزایش 50 درصدی بودجه ارتش و کاهش بودجه بسیج در لایجه دولت و افزایش 60 درصدی بودجه وزارت خارجه در سال 92

افزایش 50 درصدی بودجه ارتش و کاهش بودجه بسیج در لایجه دولت

بررسی بودجه پیشنهاد شده برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک این مجمع ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، ارتش جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشان می دهد که دولت تدبیر و امید رقمی معادل 183 هزار و 798 میلیارد و 814 میلیون ریال را برای این نهاد ها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.

البته رقم بودجه نهادهای یاد شده در قانون بودجه سال 92 معادل 137 هزار و 163 میلیارد و 301 میلیون ریال بوده است که مقایسه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1393 با بودجه قانونی دستگاه ها و نهادهایی که نام آن ها مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می دهد رقمی معادل 46 هزار و 635 میلیارد و 513 میلیون ریال به بودجه آن ها اضافه شده است. درحقیقت بودجه 13 دستگاهی که نام آن ها پیشتر مورد اشاره قرار گرفت به طور میانگین رشدی 30 درصدی را نشان می دهد.

در این بین بیشترین افزایش مربوط به بودجه ارتش جمهوری اسلامی بوده است چرا که پیشنهاد دولت برای بودجه این نهاد در سال 1393 رقمی معادل 51 هزار و 85 میلیارد و 584 میلیون ریال است در حالی  که میزان بودجه ارتش در قانون بودجه سال جاری، 34 هزار و 446 میلیارد و 164 میلیون ریال پیش بینی شده است، بررسی این موضوع نشان می دهد دولت تدبیر و امید بودجه ارتش را حدود 50 درصد نسبت به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته افزایش داده است.

دولت همچنین بودجه 36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال 1392 را حدود 30 درصد افزایش داده و آن را به میزان 44 هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال به مجلس پیشنهاد کرده است. از سویی بودجه نیروی انتظامی در لایحه بودجه 93 حدود 9 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و به طور کلی این سه نهاد نظامی یعنی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیشترین افزایش میزان بودجه را در بین نهادهای ذکر شده به خود اختصاص داده اند.

نکته حایز اهمیت این است که اگرچه دولت تدبیر و امید، بودجه سازمان بسیج مستضعفین را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت دهم 129 میلیارد و 742 میلیون ریال افزایش داده است، اما رقم پیشنهادی برای بودجه این نهاد در مقایسه با میزان بودجه بسیج در قانون بودجه 1392 بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظیر ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بودجه بسیج افزایشی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 93 نداشته است.

دولت همچنین در لایحه پیشنهادی اش برای بودجه سال 93 بودجه مجلس شورای اسلامی را نسبت به قانون بودجه سال 92 بیش از 400 میلیارد ریال افزایش داده و از سویی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دهم برای سال 92، بودجه مجلس را بیش از هزار و 800 افزایش داده است. که این موضوع رشدی 1.5 برابری را برای بودجه مورد نظر دولت برای مجلس نشان می دهد.

بودجه شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه دولت 45 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در سال آینده انتخاباتی در پیش نداریم.

در لایحه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای بودجه سال 1393، میزان بودجه دستگاه هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز شاهد افزایش بوده است.

به گزارش مهر، در جدول زیر پیش بینی بودجه در لایحه سال 1393، میزان بودجه در قانون سال 92 و پیش بینی بودجه در لایحه سال 92 برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره و مقایسه قرار گرفته است.

 

نام دستگاه

پیش بینی دولت روحانی در لایحه بودجه 93

ابلاغ لاریجانی به عنوان قانون بودجه 92

پیشنهاد دولت احمدی نژاد در لایحه بودجه 92

مجمع تشخیص مصلحت

241میلیارد و 300 میلیون ریال

210 میلیارد ریال

180 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات استراتژیک

66 میلیارد و 200 میلیون ریال

59 میلیارد و 524 میلیون ریال

46 میلیارد و 33 میلیون ریال

مجلس شورای اسلامی

هزار و 950 میلیارد ریال

هزار و 500 میلیارد ریال

هزار و 144 میلیارد و 508 میلیون ریال

شورای نگهبان

390 میلیارد ریال

271 میلیارد و 322 میلیون ریال

211 میلیارد و 322 میلیون ریال

سپاه پاسداران

44 هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال

36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریال

36 هزار و 396 میلیارد و 523 میلیون ریال

معاونت برنامه ریزی

864 میلیارد و 172 میلیون ریال

600 میلیارد و 785 میلیون ریال

500 میلیارد و 785 میلیون ریال

بسیج

هزار و 272 میلیارد و 500 میلیون ریال

هزار و 142 میلیارد و 758 میلیون ریال

هزار و 142 میلیارد و 758 میلیون ریال

وزارت اطلاعات

13 هزار و 674 میلیارد و 270 میلیون ریال

11 هزار و 381 میلیارد و 63 میلیون ریال

هزار و 481 میلیارد و 63 میلیون ریال

نیروی انتظامی

45 هزار و 164 میلیارد و 484 میلیون ریال

36 هزار و 920 میلیارد و 864 میلیون ریال

36 هزار و 220 میلیارد و 864 میلیون ریال

وزارت امور خارجه

هزار و 379 میلیارد و 148 میلیون ریال

هزار و 384 میلیارد و 299 میلیون ریال

هزار و 38 میلیارد و 299 میلیون ریال

ارتش جمهوری اسلامی

51 هزار و 85 میلیارد و 584 میلیون ریال

34 هزار و 446 میلیارد و 164 میلیون ریال

33 هزار و 356 میلیارد و 164 میلیون ریال

 

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 18 آذر 1392 ساعت 16:19)