یک زن محجبه در شهر «تیون ویل» فرانسه مورد حمله قرار گرفت، افراد مهاجم وی را کتک زدند و با برداشتن روسری اش او را به زمین انداختند.

 

مقاومت نیوز به گزارش شبستان

یک زن محجبه 23 ساله در شهر «تیون ویل» واقع در شهرستان«موزل» فرانسه در حالی که در فروشگاه «گیفی» در حال خرید بود، مورد حمله فیزیکی قرار گرفت، افراد مهاجم وی را کتک زدند و با برداشتن روسری اش او را به زمین انداختند.
این زن محجبه تنها قربانی این حمله نبود و چند نفر دیگر در این درگیری به شدت زخمی شدند.
در این درگیری خواهر 13 ساله زن محجبه و دو دوستی که آنها را همراهی می کردند ضمن تلاش برای نجات وی مورد حمله قرار گرفتند.
سه فرد مهاجم بعد از این حمله فرار کردند و پلیس که از طریق مدیر فروشگاه از این حادثه مطلع شده بود به سرعت در محل حاضر شد.
پلیس محلی اظهار داشت که این سوء قصد ازسر عقاید نژاد پرستانه بوده است و افراد مهاجم هنوز شناسایی نشده اند.