يك عمر سوخت قلب تو از كينه هشام      آن دشمن سياه دل بى حياى تو
تنها نه در عزاى تو چشم بشر گريست     آن دشمن سياه دل بى حياى تو
اى خفته همچو گنج، به ويرانه بقيع          پر مى‏ زند كبوتر دل، در هواى تو
در را به روى امت اسلام بسته‏ اند      آن گمرهان كه بى خبرند از صفاى تو


مقاومت نیوز به گزارش   آوینی

آخرین بروزرسانی (شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 13:29)